ARBORISTIKA – Antonín Uher

Úkolem společnosti TreeWorkerMoravia, s.r.o. je navrhovat a provádět odborné postupy ošetření stromů, a to s ohledem na zájmy ochrany přírody, bezpečnost a zdraví osob a ochrany majetku. Péče o vzrostlé dřeviny – ARBORISTIKA –  je komplexním souborem činností od jejich výsadby, průběžného sledování, provádění údržby a ořezy stromů až po potřebné kácení

Specializujeme se především na tzv. rizikové kácení s využitím stromolezecké techniky, zajišťujeme provozní bezpečnost stromů a další služby související s péčí o stromy a dřeviny.

Každý majitel stromů je povinen zajistit jejich ochranu a péči, a to zejména s ohledem na posouzení rizika pádu stromu v důsledku zlomu, vývratu či pádu jeho částí. Za strom a případná rizika odpovídá majitel (obec, majitel pozemku). Teprve po odborném posouzení stavu dřeviny je možno přistoupit k provádění zásahů.