Naše služby

ODBORNÉ SLUŽBY A PORADENSTVÍ

 • Zpracování odborných dendrologických posudků stromů
 • Návrhy opatření pro další ošetření stromů a dřevin
 • Doporučení pro údržbu v dalších letech
 • Bezplatné poradenství podložené léty zkušeností a každodenní prací s dřevinami

OŠETŘENÍ DŘEVIN ŘEZEM

 • Zakládací řezy
 • Udržovací řezy
 • Speciální řezy
 • Výchovné řezy mladých stromů 

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ

 • Instalace vazeb

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

 • Rizikové kácení dřevin s využitím stromolezecké techniky

VÝSADBA, ÚDRŽBA A REALIZACE PARKŮ A ZAHRAD

 • Realizace na základě odborně zpracovaných projektů
 • Poradenství, posouzení projektů
 • Realizace úprav terénu (výsadba, osázení,…)

DALŠÍ SLUŽBY

 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Frézování pařezů
 • a další