Reference

AVE Břeclav, a.s.

Dlouholetá spolupráce při údržbě městských parků a alejí města Břeclav.

Zámek Slavkov

Spolupráce při údržbě zámecké zahrady.

Města jako např. Mikulov, Lipník nad Bečvou, Karviná aj.

Spolupráce při údržbě městských parků a alejí, městské zeleně a stromů.

Správa CHKO Pálava

Dlouholetá spolupráce na ošetření památných stromů.

Obce jako např. Březí, Bavory, Dolní Věstonice, Dobé Pole, Klentnice, Strachotín

Posouzení zdravotního stavu stromů, ošetření a rizikové kácení stromů. Instalace vazeb. Kompletní arboristické práce. Péče o dřeviny a stromy v obci včetně pietních míst (hřbitovy a památníky).

OŠETŘENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

Dolní Věstonice – hradiště Vysoká zahrada – ošetření osmi kusů památných dubů.
Mikulov – ošetření pavlovnie, lípy a platanu.
Pavlovské vrchy – ošetření Sorbus domestica .
Klentnice – ošetření památné lípy (zdravotní symetrizační řez a sanace a zastřešení dutiny).
Břeclav – ošetření památného buku.